Studiekeuze op basis van Reiss Profile:

10-11-2013
Dia1

Algemeen
Het Reiss Profile onderzoekt de individuele motief- en stimulans structuur van een mens en maakt deze zichtbaar. Iedereen krijgt persoonlijk inzicht in wat voor hem in het leven daadwerkelijk belangrijk is, wat hij werkelijk wil en wat hij werkelijk kan. Zo ook de student die voor een uitermate belangrijke (studie) keuze staat die zijn leveren in grote mate gaat bepalen. Deze inzichten zijn de basis voor de zelfacceptatie van ieder individu en vormen de basis voor respect en tolerantie tegenover andere mensen.
Het inzicht in de eigen persoonlijkheid is onmisbaar voor alle beslissingen met betrekking tot duurzame prestatie en geluk. Langere termijn presteren is alleen mogelijk binnen de kaders die door de individuele persoonlijkheid gesteld zijn. Hoe groter de overeenstemming tussen de feitelijke levensomstandigheden en deze persoonlijkheid, hoe makkelijker het is om een hoog prestatieniveau te bereiken en te houden.

Studiekeuze
Reiss Profile gecertificeerd Master Arne Bos heeft zich onder andere toegelegd op het begeleiden van studenten bij hun studiekeuze. Want ook als student wil je antwoord op de vraag wat wil ik en wat kan ik. Immers als je die antwoorden hebt, weet je ook welke studie het beste bij je past. De Reiss Profile test geeft antwoord op deze elementaire vragen. Je krijgt inzicht in welke studies juist wel goed bij je passen en welke studies juist niet goed bij je passen. Waardoor wordt jij gemotiveerd?
Als je direct met de juiste studie aan de slag gaat, voorkom je uitval in het eerste studiejaar. Dat betekent dat je binnen de gestelde studietijd je studie kunt afronden. En succesvol kunt afronden.

De Reiss Profile test is geen intelligentietest. Het is een drijfverentest. Het is immers gebleken dat niet intelligentie maar vooral motivatie leidend is voor succes. Dit geldt zeker ook voor het succesvol volgen van een studie.

Wie wil dat nou niet?
• een leuke studie volgen die goed bij je past
• gemotiveerd aan de slag voor de komende 4 jaar
• geen tijd- en geldverspilling door foute keuzes
• een goede aansluiting op de arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt
Hoe succesvol je zult zijn op de arbeidsmarkt is een vraag die ook velen van ons bezig houdt.
Rond je je studie bijna af en wil je graag weten welke baan nou echt goed bij je past, doe dan de Reiss Profile test.
Jij vindt je baan leuk, als je gemotiveerd bent. En dan ben je ook succesvol. Dus is het belangrijk dat je een baan vindt die bij jou past. En weer gaat het dan om de antwoorden op de vraag wat wil ik en wat kan ik.

Voorbeeld:
Heeft de student een sterke uitslag op het motief “Macht” en wil hij graag leidinggeven en verantwoordelijkheid dragen, dan zullen deze mogelijkheden in een baan verankerd moeten zijn. Dat betekent niet dat er bij de start van een baan, direct leidinggegeven gaat worden; het betekent wel dat er een toekomstperspectief moet zijn, waarbij die leidinggevende positie geschetst wordt. In de beginfase zullen er bijvoorbeeld deelverantwoordelijkheden bestaan.

Een stap terug:
Als bij de toekomstige student vastgesteld wordt dat hij een sterke uitslag heeft op het motief “Macht”, dan zal hij een studie moeten kiezen, waarbij management vakken gegeven worden die hij als hoofd- of bijvak kan kiezen. En waarbij de studie opleidt tot een managementvak. Dit kan dan in verschillende richtingen.
Uiteraard wordt de studiekeuze niet gemaakt op basis van 1 levensmotief; er zijn immers 16 levensmotieven en het gaat om de combinatie van de motieven en de mate van vertegenwoordiging daarvan in het individuele profiel.

Individuele coaching
Individuele coaching van studenten naar aanleiding van het Reiss Profile kan direct helpen bij de studiekeuze en het studievervolg. “Wat drijft jou persoonlijk” wordt uiteindelijk ”wat drijft jou in een studie”? Vervolgens kan op basis van deze uitslag ook vastgesteld worden wat de student nodig heeft om de lopende studie af te ronden, te versnellen of zelfs af te breken.

 

Praat mee!