Studiekeuze op basis van Reiss Profile

06-11-2013

De goede weg naar je toekomst inslaan!

Het Reiss Profile onderzoekt de individuele motief- en stimulans structuur van een mens en maakt deze zichtbaar. Iedereen krijgt persoonlijk inzicht in wat voor hem in het leven daadwerkelijk belangrijk is, wat hij werkelijk wil en wat hij werkelijk kan. Deze inzichten zijn de basis voor de zelfacceptatie van ieder individu en vormen de basis voor respect en tolerantie tegenover andere mensen.Het inzicht in de eigen persoonlijkheid is onmisbaar voor alle beslissingen met betrekking tot duurzame prestatie en geluk. Langere termijn presteren is alleen mogelijk binnen de kaders die door de individuele persoonlijkheid gesteld zijn. Hoe groter de overeenstemming tussen de feitelijke levensomstandigheden en deze persoonlijkheid, hoe makkelijker het is om een hoog prestatieniveau te bereiken en te houden.

Meer info ga naar : http://www.reissprofile.eu/studiekeuze

Praat mee!